Aby zrezsetować hasło, logujemy się poprzez Console Port  przy użyciu kabla dostarczonego przez Cisco, po zalogowaniu do konsoli, wciskamy przez dłuższą chwile przycisk z lewej strony urządzenia, do momentu wyświetlania komunikatu na oknie konsol, po tym rozpoczyna się podstawowa konfiguracja.