C++: Pętla while, while do.

Teraz coś o pętli w języku c++.
Pętle wykorzystujemy do wykonywania instrukcji póki warunek while, nie zostanie spełniony 🙂
W języki c++, jak i innych mamy pętle for, while, while do ..
Postaram się co nieco powiedzieć o while, while do.
Do czego potrzebna jest nam pętla ?
Do wykonywania wszelakich czynności które muszą być wykonywane, dopóki nie zostany przez nas warunek przejścia dalej.Chociażby Wpisz hasło -> wpiszemy hasło źle, rowna sie to temu że musimy je wpisać ponownie, lecz gdy wpiszemy je poprawnie, przechodzimy dalej. To taka moja teoria :DD
Jak wygląda pętla while ?

#include
using namespace std;
int main ()
{
instrukcja;
while ( warunek )
..
return 0;
}

Tak można opisać pętle while. Skrypt będzie wykonywał zadaną instrukcje, póki nie zostanie określony warunek while.
Bardzo podobnie while do

#include
using namespace std;
int main ()
{
do
instrukcja;
while ( warunek )
..
return 0;
}

Jak widać while do, różni sie tylko tym, iż instrukcje wpisujemy poprzedzając ją „do”. ( Wykonywanie )

A teraz taki program na obliczenie średniej arytmetycznej:

#include 
#include 
using namespace std;
int main()
{
 int ilosc=0;
 float srednia=0;
 float ocena;
 do
 {
  cout<<"Podaj ocene (0 konczy wprowadzanie): ";
  cin>>ocena;
  if(ocena>0)
  {
   srednia+=ocena;
   ilosc+=1;
  }
 }while(ocena!=0);
 if(ilosc>0) srednia/=ilosc;
 cout<<"Wprowadziles "<

Opis programu:

Wpisujemy zmienną czyli ocene, skrypt to odczytuje i sprawdza teraz warunek ( if ) , jeśli ocena jest większa od 0 wtedy przechodzi dalej. Chodzi tutaj oczywiście o to by po wpisaniu 0, nasz skrypt sie zatrzymał.
Następnie zawiera instrukcja, dotyczące działania( obliczenia ). Dodatkowo cały blok, został oznaczony dodatkowym while. ( ocena!=0 ) Chodzi tutaj o to by "ocena 'nie' równa 0" Dopóki ocena nie jest równa 0, cały blok będzie powtarzany. Dalej nam to możliwośc wpisywania kilku ocen.
Ostatni blok dotyczy działania ( średnia ), i wyświetlenie nam tego na monitorze.

W tym skrypcie została dodana nowa bibloteka mianowicie: #include<conio.h>
Polecam zapoznanie sie z tą bibloteką, w tym linku znajduje się opis bibloteki.

Dodaj komentarz