Obliczanie silni

Silnią liczby naturalnej n nazywamy iloczyn
Wszystkich dodatnich liczb naturalnych nie
większych niż n.

Oznaczenie symboliczne n! (czytamy n silnia)
wprowadził w 1808 roku francuski matematyk
-Christian Kramp. –

Przykład:

4! = 1 · 2 · 3 · 4 = 24

6! = 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 = 720

Wartość n! pozwala określić liczbę możliwych
permutacji n elementów.

Jednak powyższe określenie silni jest
definicją rekurencyjną i podany wyżej wzór nie
nadaje się do szybkiego
wyznaczania silni dużych liczb.

Obliczanie silni jest czasem wykorzystywane do
obciążenia procesora, ponieważ w przypadku
większych liczb N potrzeba
– dużej mocy obliczeniowej.