Baazar – Konfiguracja, Instalacja i Obsługa

Baazar – Konfiguracja, Instalacja i Obsługa..

Kliknij poniżej.

Bazaar

Podstawowe polecenia dla osób korzystających z terminalu (Windows, Linux):

>bzr help – Pomoc

>bzr init – Inicjalizacja projektu.

>bzr add – dodaje do śledzenia

>bzr push – „popchnięcie” pliku aktualizowanego.

>bzr commit -m ”Objaśnienie (opis)”

>bzr diff – sprawdzenie różnic w pliku

>bzr log – sprawdzenie historii

Dla osób korzystających z środowiska graficznego (Windows):

Instalacja:

http://wiki.bazaar.canonical.com/Download

Konfiguracja:

Po instalacji, uruchamiamy Bazaar’a.W głównym oknie przechodzimy do „ Pobierz źródło projektu skąd indziej ”,Następnie klikamy na przycisk „ Pobierz ” .W nowym oknie w pierwszym wierszu, podajemy adres serwera skąd będziemy pobierać i wysyłać nasze projekty.

( te pobrane z serwera ).

Nowo utworzone projekty będziemy zapisywać w wybranym przez nas folderze.

Jak widać konfiguracja jest bardzo prosta.

Aby uruchomić ponownie synchronizację, nie trzeba wchodzić tak jak wyżej to opisałem.Wystarczy przejść do „ Odtwórz istniejącą lokalizacje ” a następnie „Recently Opened”

Concurrent Versions System – Czyli nasz CVS.System kontroli wersji

Od początku lat 90. XX wieku CVS jest wykorzystywany jako narzędzie pracy grupowej w wielu projektach programistycznych, których współpraca opiera się na wykorzystaniu Internetu – są to m.in. całe systemy operacyjne jak FreeBSD czy NetBSD oraz wielu mniejszych przedsięwzięciach.

Jest zastępowany przez bardziej niezawodny Subversion.