[Zadanie C++] Dodaj dwie tablice – wynik zapisz w trzeciej.

Dokładnie tak jak w temacie, zadanie polega na dodaniu tablicyA+tablicaB = tablicaC.

Dodawanie dwóch tablic do siebie.

Niby proste, ale jednak trochę kodzenia jest. Szczególnie dla początkujących.
Poniżej przedstawiam rozwiązanie problemu:

#include
#include

using std::cout;
using std::setw;

void wypisz(int tab[], int n)
{
     for (int i=0; i:\n";

    wypisz(tablica,10); 
    cout<<"\n\n";
    
	cout << "Tablica2 wypelniona losowo liczbami z przedzialu <0,10>:\n";
	wypisz(tablica2,10);
	cout<<"\n\n";
		
	cout<<"Dodawanie dwoch tablic\n";	
for ( int i = 0; i<10; ++i ) {

tablica3[i] = tablica[i] + tablica2[i];
cout<

* Dzięki Mateusz.

Dodaj komentarz