Zbiór programów, programowanie mikrokontrolera – BASCOM

Nie znalazłem podobnego zbioru programów, który mógłby pomóc początkującym programistą, czy też elektronikom którzy próbują swoich sił z mikrokontrolerami.

Tak więc, chce stworzyć taki wpis, zamieszczam poniżej kilka programów[kod źródłowy] który należy skompilować w bezpłatnym programie BASCOM-AVR. Następnie plik *.hex wgrywamy za pomocą programatora do mikrokontrolera.

Oczywiście to nie wszystko, następnym etapem jest podłączenie kabelków z odpowiednimi portami czy też rejestrami.
( Port.A -> dioda1, stan 1 dioda sie swieci, stan 0 dioda jest zgaszona ).
Jak znajde chwile napiszę o tym więcej, osobny wpis.

Wszystko działa bezproblemowo na układzie ZL3AVR na którym jakiś czas pracuje.

1.) Wyświetlenie napisu na wyświetlaczu LCD

   $regfile "m16def.dat"
   $crystal = 16000000

   Cls
   Lcd "Witaj,kotlecie"

   Do
   Loop

2.) Wyświetlenie napisu na wyświetlaczu LCD, + poruszanie napisu lewo, prawo, + wyświetlenie własno ręcznie stworzonej literki. (deflcdchar)

   $regfile "m16def.dat"
   $crystal = 16000000

   Deflcdchar 0 , 14 , 17 , 31 , 16 , 14 , 3 , 32 , 32
   Deflcdchar 1 , 6 , 18 , 2 , 18 , 6 , 32 , 32 , 32

   Cls

     Lcd "b" ; Chr(0) ; "c" ; Chr(1)

     Dim I As Byte

     Do
        For I = 1 To 12
           Shiftlcd Right
            Waitms 200
           Next I

           For I = 1 To 12
           Shiftlcd Left
           Waitms 200

           Next I


           Loop

3.) Wyświetlacz diodowy(0-9) + Wyświetlacz LCD + Liczby

$regfile "m16def.dat"
$crystal = 16000000

      Dim E As Byte
      Dim I As Byte
      Dim Liczba_led(10) As Byte

      Deflcdchar 0 , 2 , 32 , 14 , 17 , 17 , 17 , 14 , 32
      Deflcdchar 1 , 32 , 32 , 12 , 18 , 18 , 18 , 15 , 2

      Cls

       Liczba_led(1) = &B11000000
       Liczba_led(2) = &B11111001
       Liczba_led(3) = &B10100100
       Liczba_led(4) = &B10110000
       Liczba_led(5) = &B10011001
       Liczba_led(6) = &B10010010
       Liczba_led(7) = &B10000010
       Liczba_led(8) = &B11111000
       Liczba_led(9) = &B10000000
       'Liczba_led(10) = &B1001000

       Config Portd = &HFF
       Config Portc = &HFF
       Portc = &H01
       'Config Portc = &B00000011
       'Portc = &B00000001      Lcd "Loading..."

      Home Lower
      Cursor Off

      Lcd "HiHon  " ; Chr(0) ; Chr(1)

Do


       For E = 1 To 5
           Shiftlcd Right
           Waitms 100
           Next E

       For E = 1 To 5
           Shiftlcd Left
           Waitms 100
           Next E


        For I = 1 To 9
           Portd = Liczba_led(i)
           Waitms 50
        Next I


        For I = 9 To 1 Step -1
         Portd = Liczba_led(i)
         Portd.7 = 0
        Waitms 50
        Next I

Loop


4.) Obsługa klawiatury, test klawiatury

$regfile "m16def.dat"
$crystal = 16000000

Config Portd.0 = Input
Config Portd.1 = Output

Portd.0 = 1
Portd.1 = 0

Config Portc.0 = Output

Config Portc.1 = Output

Portc.0 = 0
Portc.1 = 0


Do
   If Pind.0 = 0 Then

   Portc.0 = 1
   Else
   Portc.0 = 0

   End If
   Loop

5.) Wyświetlacz LCD wyświetla napis, napis porusza się prawo-lewo, a na wyświetlaczu diodowym wyświetlają sie liczby 0-9, 9-0

$regfile "m16def.dat"
$crystal = 16000000

' konfiguracja portów wyswietlacza

       Config Lcdpin = Pin , Rs = Portd.0 , E = Portd.1 , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7
       Config Lcdbus = 4
       Config Lcd = 16 * 2

' znaki specjalne lcd designer

      Deflcdchar 1 , 4 , 14 , 4 , 31 , 4 , 4 , 14 , 4
      Deflcdchar 2 , 31 , 17 , 17 , 31 , 4 , 4 , 4 , 4

      Cls                       ' potrzebne czyszczenie, nalezy o tym pamietac!

      Lcd "Witaj Dawidzie" ; Chr(2)

      Cursor Off
      Home Lower                    'linijka nizej

      Lcd "  BASCOM " ; Chr(1)   ' ##################Funkcja wyswietlacz LED
Wyswietlacz2:
      Dim E As Byte
      Dim Liczba_led(10) As Byte

       Liczba_led(1) = &B11000000
       Liczba_led(2) = &B11111001
       Liczba_led(3) = &B10100100
       Liczba_led(4) = &B10110000
       Liczba_led(5) = &B10011001
       Liczba_led(6) = &B10010010
       Liczba_led(7) = &B10000010
       Liczba_led(8) = &B11111000
       Liczba_led(9) = &B10000000
       Liczba_led(10) = &B1001000


    Config Portb = &HFF
    Config Porta = &HFF
    Config Portc = &HFF
    Porta = &H01

Do
      For E = 1 To 5
      Porta = Liczba_led(e)
      Waitms 350
      Next E

      For E = 5 To 1 Step -1
      Porta = Liczba_led(e)
      Porta.7 = 0
      Waitms 350
      Next E
      Goto Wyswietlacz
Loop

' ####### Funkcja wyswietlacza LCD
Wyswietlacz:

                  Dim I As Byte
' petla przesuwajaca tekst w prawo i lewo
Do
           For I = 1 To 2
           Shiftlcd Right
           Waitms 300
           Next I

           For I = 1 To 2
           Shiftlcd Left
           Waitms 300
           Next I
           Goto Wyswietlacz2

Loop


6.) Wyświetlanie numeru wciśniętego klawisza na klawiaturze

$regfile "m16def.dat"
$crystal = 16000000

' konfiguracja portów wyswietlacza

       Config Lcdpin = Pin , Rs = Porta.0 , E = Porta.1 , Db4 = Porta.4 , Db5 = Porta.5 , Db6 = Porta.6 , Db7 = Porta.7
       Config Lcdbus = 4
       Config Lcd = 16 * 2

Poczatek:


Dim Klawisz As Byte
Dim Kod(17) As Byte

Kod(1) = &B11111001
Kod(2) = &B10100100
Kod(3) = &B10110000
Kod(4) = &B10001000
Kod(5) = &B10011001
Kod(6) = &B10010010
Kod(7) = &B10000010
Kod(8) = &B10000011
Kod(9) = &B11111000
Kod(10) = &B10000000
Kod(11) = &B10010000
Kod(12) = &B11000110
Kod(13) = &B10001111
Kod(14) = &B11000000
Kod(15) = &B10001001
Kod(16) = &B10100001
Kod(17) = &B01111111                    'reprezentacja zera

Config Portb = Output
Config Portc = Output


Config Kbd = Portd


Do
Klawisz = Getkbd()                     ' inicjacja klawisza, getkbd


Klawisz = Klawisz + 1
Porta = Kod(klawisz)

Cls
Cursor Off                         ' wylaczenie kursora

Lcd "Wybrana liczba:"

Home Lower

Lcd Klawisz                         ' w linijce nizej pokaze nam sie numer przycisku
Waitms 250

Ledz Alias Portc.1


Dim Mycode As Word
Dim Code As Word
Dim Key As Byte
Dim Getkey As Byte

Mycode = 1

Key = Getkbd()

Key = Key + 1

If Key = Mycode Then Set Ledz
Waitms 500
Reset Ledz
Loop

Wklejone przezemnie kody źródłowe pomogą zrozumieć język BASCOM.

Większość programów wykonałem na Politechnice Częstochowskiej pod przewodnictwem Adriana Sadowskiego.

Dodaj komentarz