[Pentesty] Narzędzie do skanowania „dziur” na komputerach w sieci wewnętrznej – openVAS

Opis narzędzia do skanowania kompuetrów w sieci wewnętrznej – skanowanie w celu zdobycia informacji o słabościach konkretnych hostów w sieci ( exploity/dziury/słabości – możlwiość ataku )

 

# Skanowanie komputerów na możliwość ataku w sieci wewnętrznej

# Konfiguracja :
OpenVAS > OpenVAS Setup
# Uruchamiamy panel webowy:
https://localhost:9392
# Aktualizacja bazy danych
Administration > NVT Feed > Synchronise with Feed Now
#

Dodaj komentarz