Odzyskiwanie systemu Linux z wykorzystaniem kopii wykonanej RSYNC

Poniżej przykład i sposób na kopie i odzyskanie systemu za pomocą rsync:

Kopia zapasowa rsync:

rsync -avhrz –progress -e „ssh -p PORT ” root@ip_serwera:/ /home/lokalizacja/ –exclude=/proc^

 

Odzyskiwanie systemu:

1. Uruchamiamy linux live-cd ( przykład ubuntu ),
2. Formatujemy dysk pod którym znajdzie się nasz odzyskany system:

sudo fdisk /dev/sda
Wpisujemy n ( kilka razy akceptujemy komunikaty ),
Wpisujemy w

3. Formatujemy partycje :

sudo mkfs.ext3 dev/sda1

4. Montujemy partycje pod katalog:

sudo mount /dev/sda1 /mnt

5. Kopiujemy naszą wczesniej wykonaną kopie na nowy dysk:

rsync -avhrz –progress -e „ssh -pport „root@ip_systemu:/home/lokalizacjazkopiazapasowa /mnt/

6. Aktualizujemy wpis w /mnt/etc/fstab dodając nowy UUID , nowego dysku lub zmieniamy nazwe partycji
7. Aktualizujemy grub:

sudo grub-install /dev/sda –root-directory=/mnt

lub

sudo grub-install  –root-directory=/mnt  /dev/sda1

 

Wykonujemy restart, gotowe,

Dodaj komentarz