Naprawa Joomla – próba logowania w panelu administracyjnym powoduje przeładowanie strony WWW

Problem:

Próba logowania w panelu administracyjnym Joomla powoduje przeładowanie strony WWW bez komunikatów oraz bez informacji w error log. Wyeliminowano problemy z zapisem sesji.

Rozwiązanie:

Problem rozwiązano poprzez edycje pliku configuration.php wiersza z :

  • public $cookie_domain = ”; [ poprzednia pomiędzy pola 'XYZ’ była wpisana nazwa domeny, po usunięciu problem został rozwiązany ]

Sugestie na podobne problemy:

  • Sprawdzenie w bazie danych statusu KOMPONENTU autoryzacji ( joomla_auth )
  • Problemy z zapisem sesji ( plik/baza danych ) –

Dodaj komentarz