Poradnik: Sposób na formatowanie dysku/dzielenie go na partycje oraz instalacja systemu Windows.

Przedstawiam wam jeden z poradników, który znalazłem w swoich zbiorach.
Jest to dość krótki opis, co należy zrobić by sformatować dysk, następnie jak podzielić dysk na partycje oraz krok po kroku jak zainstalować system Windows.
Zapraszam do czytania  🙂

Formatowanie dysku twardego i dzielenie go na partycje oraz rozpoczęcie instalacji systemu operacyjnego

 1. Potrzebna nam będzie płyta CD instalacyjna Windows’a oraz dyskietka systemowa Windows’a.

a)      Tworzenie dyskietki systemowej:

 • Start / Panel sterowania / Dodaj/usuń Programy
 • zakładka Dysk startowy
 • Utwórz dysk
 • wkładamy „czystą”, odbezpieczoną dyskietkę i na wszystkie pytania odpowiadamy tak bądź OK.
 • po udanym utworzeniu dyskietki systemowej zamykamy okno Dodaj/usuń Programy oraz oknu Panel sterowania.
 1. Resetujemy komputer.
 • Start / Zamknij komputer / Zamknij
 • po zamknięciu komputera wciskamy przycisk reset.
 1. Konfigurujemy BIOS’a.
 • przy ładowaniu komputera (wtedy kiedy liczony jest RAM, a na dole ekranu jest napisane „Press Del to enter setup.”) wciskamy przycisk Del na klawiaturze numerycznej lub przycisk Delete
 • w BIOS’ie wchodzimy w „BIOS features setup”
 • ustawiamy opcję „Boot sequence” klawiszami + i – na następującą: „A, C, SCSI”
 • w zależności od wersji BIOS’a mogą być też trzy opcje do ustawienia: „Boot 1”, „Boot 2”, itd. – ustawiamy zgodnie z kolejnością w podpunkcie wyżej
 • wychodzimy klawiszem Esc
 • wybieramy opcję „Save & exit setup”, wpisujemy literkę „Y” i enter
 • komputer zresetuje się samoczynnie.
 1. Uruchamiamy z dyskietki systemowej.
 • wkładamy dyskietkę do stacji dyskietek już podczas ładowania się komputera (zaraz po zresetowaniu)
 • komputer nie uruchomi systemu Windows
 • wyświetli się menu z którego wybieramy pozycję „Uruchomić komputer bez obsługi CD-ROM’u”.
 1. Usuwanie partycji na dysku twardym.
 • po znaku zachęty wpisujemy komendę A:\>fdisk.exe , aby uruchomić program FDisk
 • program zapyta nas, czy chcemy włączyć obsługę dużych dysków – domyślnie wpisana jest literka „T” więc stukamy enter
 • w programie mamy do wyboru cztery opcje; możemy wybrać opcję czwartą „Wyświetl informacje o partycjach”, aby dowiedzieć się o ilościach i typach partycji obecnie na dysku twardym – nie ma to jednak większego znaczenia, bo zaraz wszystko się pozmienia; wychodzimy do menu głównego klawiszem Esc
 • wybieramy opcję trzecią „Usuń partycję lub logiczny dysk DOS”
 • zaczynamy od podopcji trzeciej „Usuń logiczny dysk DOS z partycji rozszerzonej DOS”; wpisujemy litery dysków do usuwania (D, E…), potwierdzamy enterem, a na ostanie pytanie – czy na pewno – wpisujemy literkę „T” i enter
 • następnie podopcja druga „Usuń rozszerzoną partycję DOS”; wpisujemy numerek dysku przy którym widnieje opis „EXT DOS” (o ile nie jest już wpisany), potwierdzamy enterem, a na ostanie pytanie – czy na pewno – wpisujemy literkę „T” i enter
 • następnie podopcja pierwsza „Usuń podstawową partycję DOS”; wpisujemy numerek dysku przy którym widnieje opis „PRI DOS”, potwierdzamy enterem, a na ostanie pytanie – czy na pewno – wpisujemy literkę „T”
 • teraz na dysku nie ma już żadnych partycji, a dane zawarte na dysku twardym są właściwie nie do odzyskania
 • wychodzimy z programu klawiszem Esc po czym resetujemy komputer i uruchamiamy go z dyskietki jak poprzednio.
 1. Tworzymy partycje na dysku twardym.
 • uruchamiamy program Fdisk; obsługa dużych dysków – „T”
 • wybieramy opcję pierwszą „Utwórz partycję DOS lub logiczny dysk DOS”
 • wybieramy podopcję pierwszą „Utwórz podstawową partycję DOS”; program zapyta nam się „Czy użyć maksymalnego dozwolonego rozmiaru dla partycji podstawowej DOS i uczynić ją aktywną?” – jeśli chcemy mieć jedną partycję wpisujemy „T” i potwierdzamy enterem, jeśli natomiast chcemy mieć ich więcej wpisujemy „N” i potwierdzamy enterem; program zapyta nam się ile ma stanowić partycja podstawowa – podajemy w bajtach lub w procentach; wracamy Esc
 • następnie wybieramy podopcję drugą „Utwórz rozszerzoną partycję DOS”; program zapyta nas ile ma stanowić rozszerzona partycja DOS – należy wpisać cały pozostały rozmiar dysku (powinien być wpisany automatycznie) w bajtach lub w procentach; jeżeli wpiszemy mniej niż pozostałe miejsce po odjęciu partycji podstawowej, to ta część dysku, która pozostanie nie będzie, ani używana, ani „widziana” przez system; program zakomunikuje nam następnie „Nie utworzono żadnych dysków logicznych. Wprowadź wartość” – teraz wpisujemy w bajtach lub w procentach ilość miejsca zajmowanego przez pierwszy dysk logiczny (jest to już procent partycji rozszerzonej, a nie całego dysku); potem wprowadzamy kolejne wartości tworząc kolejne dyski logiczne – najlepiej nie tworzyć za dużo partycji, ale należy wykorzystać całą powierzchnię partycji rozszerzonej DOS; wracamy Esc
 • jeżeli jednak nie wykorzystaliśmy całej powierzchni partycji rozszerzonej DOS na dyski logiczne to możemy to zrobić wybierając podopcję trzecią „Utwórz logiczny dysk DOS na partycji rozszerzonej DOS”; postępujemy analogicznie do podpunktu powyżej.
 1. Ustawiamy aktywną partycję.
 • wybieramy opcję drugą „Ustaw aktywną partycję” poczym wpisujemy cyfrę partycji, która ma być aktywna i potwierdzamy enterem; obok partycji aktywnej pojawi się oznaczenie „A”
 • w większości przypadków jako aktywną ustawia się partycję podstawową DOS PRI
 • wychodzimy z programu Esc i resetujemy
 1. Formatowanie dysku twardego.
 • wpisujemy komendę A:\>format C:
 • potwierdzamy wpisując literę „T” i wciskamy enter
 • musimy sformatować każdy dysk z osobna (analogicznie A:\>format D:…)
 • najlepiej ponownie zresetować, a potem dopiero przystąpić do instalacji systemu operacyjnego.
 1. Rozpoczęcie instalacji systemu operacyjnego.
 • uruchamiamy z dyskietki systemowej; wybieramy opcję „Uruchom komputer z obsługą CD-ROM’u”
 • wkładamy płytę CD instalacyjną Windows’a do napędu
 • program instalacyjny uruchamiamy komendą X:\setup.exe (gdzie X to litera napędu CD-ROM)
 • aby dowiedzieć się jaką literę ma napęd CD-ROM możemy: sprawdzać każdą literę dysku po kolei (mało fachowe rozwiązanie), albo sprawdzać zawartość każdego dysku komendą „dir” (pokazuje zawartość dysku – płyta instalacyjna będzie zawierała katalog Win98 i plik setup.exe), albo policzyć który to będzie dysk (dla przykładu: C dla partycji podstawowej, D i E dla dysków logicznych na partycji rozszerzonej, a kolejnym dyskiem będzie dysk wirtualny utworzony przez dyskietkę systemową – F, więc CD-ROM otrzyma literę G)
 • jeżeli mamy duży dysk twardy można też przed instalacją przekopiować katalog Win98 na twardy dysk i z niego uruchomić instalację; daje to pewne korzyści – instalacja przebiega trochę szybciej, późniejsze zmiany w systemie Windows (np. zmiana komponentów, lub instalacja nowej karty rozszerzeniowej) nie będą wymagały od nas płyty CD – wszystkie potrzebne pliki pobrane zostaną z katalogu na dysku twardym; uruchamiamy komputer z obsługą CD-ROM’u poczym wpisujemy komendę A:\>C: aby przejść na twardy dysk, potem C:\>md Win98 (tworzymy katalog), następnie C:\>xcopy X:\Win98 C:\Win98 /E (kopiujemy; gdzie X to litera napędy CD-ROM), następnie wpisujemy C:\Win98>setup.exe (musimy być w katalogu C:\Win98, jeśli nie – wpisujemy C:\Win98\setup.exe) i rozpoczynamy instalację
 • postępujemy zgodnie z instrukcjami programu instalacyjnego.