Bascom: Obsługa klawiatury, wyswietlanie numeru przycisku na wyswietlaczu LED i LCD.

Następny dzień i następne problemy do rozwiązania.

Męczyłem się bardzo z tą klawiaturą, ale dzisiaj udało mi się ją częściowo zmuscić do współpracy.

Opisze mój program:

Poprzez funkcje getkbd, pobieramy informacje z jakiego przycisku skorzystaliśmy dzięki temu możemy wyswietlić tę liczbe na wyświetlaczu LED’owym czy LCD. I właśnie to zrobiłem.

Miałem problem z wyświetlaczem LED co widać na filmiku, jeden z kabelków nie działał tak jak powinien przez co nie miałem jednej kratki po prawej stronie. Postaram się to poprawić, póki co chciałem pochwalić się drobnym osiągnieciem.

Film z akcji:

Dość chaotycznie to wygląda przy aktualnym połączeniu kabelków, no ale co zrobić 🙂

Kod źródłowy programu:

$regfile "m16def.dat"
$crystal = 16000000

' konfiguracja portów wyswietlacza

       Config Lcdpin = Pin , Rs = Porta.0 , E = Porta.1 , Db4 = Porta.4 , Db5 = Porta.5 , Db6 = Porta.6 , Db7 = Porta.7
       Config Lcdbus = 4
       Config Lcd = 16 * 2
Dim Klawisz As Byte
Dim Kod(17) As Byte

Kod(1) = &B11111001
Kod(2) = &B10100100
Kod(3) = &B10110000
Kod(4) = &B10001000
Kod(5) = &B10011001
Kod(6) = &B10010010
Kod(7) = &B10000010
Kod(8) = &B10000011
Kod(9) = &B11111000
Kod(10) = &B10000000
Kod(11) = &B10010000
Kod(12) = &B11000110
Kod(13) = &B10001111
Kod(14) = &B11000000
Kod(15) = &B10001001
Kod(16) = &B10100001
Kod(17) = &B01111111                    'reprezentacja zera

Config Portb = Output
Config Portc = Output

Portc = 1

Config Kbd = Portd

Do
Klawisz = Getkbd()                     ' inicjacja klawisza, getkbd


Klawisz = Klawisz + 1

Portb = Kod(klawisz)
Porta = Kod(klawisz)
Cls
Cursor Off                         ' wylaczenie kursora

Lcd "Wybrana liczba:"

Home Lower

Lcd Klawisz                         ' w linijce nizej pokaze nam sie numer przycisku
Waitms 250

Loop