Bascom: Wyświetlacz LCD + Wyswietlacz LED.

Dzisiaj napisałem program który obsługuje wyświetlacz LCD oraz wyświetlacz LED’owy.

Na LCD wyświetla się napis, dwu-linjkowy, natomiast na LED’owym wyswietlają sie liczby 1-4 4-1 ( z kropką )

Film z akcji:

Kod programu, wraz z opisem:

$regfile "m16def.dat"
$crystal = 16000000

' konfiguracja portów wyswietlacza

       Config Lcdpin = Pin , Rs = Portd.0 , E = Portd.1 , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7
       Config Lcdbus = 4
       Config Lcd = 16 * 2

' znaki specjalne lcd designer

      Deflcdchar 1 , 4 , 14 , 4 , 31 , 4 , 4 , 14 , 4
      Deflcdchar 2 , 31 , 17 , 17 , 31 , 4 , 4 , 4 , 4

      Cls                       ' potrzebne czyszczenie, nalezy o tym pamietac!

      Lcd "Witaj Dawidzie" ; Chr(2)

      Cursor Off
      Home Lower                    'linijka nizej

      Lcd "  BASCOM " ; Chr(1)

   ' ##################Funkcja wyswietlacz LED
Wyswietlacz2:
      Dim E As Byte
      Dim Liczba_led(10) As Byte

       Liczba_led(1) = &B11000000
       Liczba_led(2) = &B11111001
       Liczba_led(3) = &B10100100
       Liczba_led(4) = &B10110000
       Liczba_led(5) = &B10011001
       Liczba_led(6) = &B10010010
       Liczba_led(7) = &B10000010
       Liczba_led(8) = &B11111000
       Liczba_led(9) = &B10000000
       Liczba_led(10) = &B1001000

    Config Portb = &HFF
    Config Porta = &HFF
    Config Portc = &HFF
    Porta = &H01

Do
      For E = 1 To 5
      Porta = Liczba_led(e)
      Waitms 350
      Next E

      For E = 5 To 1 Step -1
      Porta = Liczba_led(e)
      Porta.7 = 0
      Waitms 350
      Next E
      Goto Wyswietlacz
Loop

' ####### Funkcja wyswietlacza LCD
Wyswietlacz:

                  Dim I As Byte
' petla przesuwajaca tekst w prawo i lewo
Do
           For I = 1 To 2
           Shiftlcd Right
           Waitms 300
           Next I

           For I = 1 To 2
           Shiftlcd Left
           Waitms 300
           Next I
           Goto Wyswietlacz2

Loop

Nadal mam jednak problemy z tą klawiaturą, czy to naprawdę musi być takie trudne?!

Pozdrawiam.