Prosta konfiguracja proftpd na Debian – VPS

Prawdę powiedziawszy sporo się naszukałem informacji o tym jak skonfigurować demona proftpd tak by móc, poprawnie skonfigurować zakładane na nim strony. Po pierwsze oczywiście instalacja pakietu proftpd.

Wydajemy prostą komende , apt-get install proftpd

Po czym zostanie nam zainstalowany pakiet proftpd, przechodzimy do pliku konfiguracyjnego, który wywołamy poleceniem:
nano /etc/proftpd/proftpd.conf

Umieszczamy w nim przygotowany plik konfiguracyjny(przykładowy), który oczywiście można wyedytować do woli.

ServerName „Dawidek  FTP”
ServerAdmin sobierajdaw@gmail.com
ServerType standalone
DeferWelcome on
DefaultServer on
DefaultRoot /home/serwer
Port 21
Umask 022

User proftpd #(wcześniej było tu też ftp)
Group nogroup #(wcześniej było tu też ftp)

UseIPv6 off

TimeoutIdle 300
TimeoutStalled 300
TimeoutLogin 60
TimeoutNoTransfer 300
MaxClients 10
MaxClientsPerHost 10

<Anonymous /home/serwer/public_html> #podajemy tutaj ścieżkę która ma się wyświetlić po #logowaniu
User ftp
Group ftp

UserAlias anonymous ftp

AnonRequirePassword on
RequireValidShell off
Umask 022

<Limit LOGIN>
Order allow,deny
Allow from All
</Limit>

< Directory /home/serwer/public_html> #podajemy tutaj ścieżkę która ma się wyświetlić po logowaniu
<Limit ALL>
Allow All
</Limit>
AllowOverwrite on
AllowStoreRestart on
</Directory>
</Anonymous>

 

Po tym wydajemy polecenie w celu zrestartowania demona, /etc/init.d/proftpd restart

I cieszymy się działajacym serwerem ftp. W razie pytań, proszę o kontakt a pomogę.

Komentarze

Dodaj komentarz