Mikrotik 2xWAN fail-over ( przełączenie między dwoma WAN )

Krok po kroku konfiguracja mikrotika 2x WAN z opcją przełączania po awarii jednego z nich – automatyczne przełączanie.

Cel:

2xWAN + fail-over

Wykonanie:

/ip address
add address=192.168.0.1/24 disabled=no interface=LAN network=192.168.0.0
add address=192.168.1.2/24 disabled=no interface=WAN1 network=192.168.1.0
add address=192.168.2.2/24 disabled=no interface=WAN2 network=192.168.2.0
/ip dns
set allow-remote-requests=yes cache-max-ttl=1w cache-size=5000KiB \
max-udp-packet-size=512 servers=208.67.222.222,202.141.224.34
# Or use your ISP's DNS
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat disabled=no out-interface=WAN1
add action=masquerade chain=srcnat disabled=no out-interface=WAN2
#### Following is ROUTE section where we will be using check-gateway function to monitor external hosts from each wan
/ip route
add dst-address=8.8.8.8 gateway=192.168.1.1 scope=10
add dst-address=221.132.112.8 gateway=192.168.2.1 scope=10
add distance=1 gateway=8.8.8.8 check-gateway=ping
add distance=2 gateway=221.132.112.8 check-gateway=ping

Dodaj komentarz