HOWTO: Konfiguracja postfix ( serwer-smtp ) wysyłanie z kilku domen o różnych adresach IP

Zakładam że jesteście już po poprawnej konfiguracji serwera SMTP jako serwera z jednym adresem, co zrobić, gdy mamy do dyspozycji kilka adresów IP i chcemy aby każda domena reprezentowana była przez inny adres ?

Poniżej konfiguracja w kilku krokach:

1.) /etc/postfix/master.cf

adresip:smtp inet n – – – – smtpd
-o myhostame = nazwa domeny
adresip :smtp inet n – – – – smtpd
-o myhostname= DOMENA
-o syslog_name=
-o smtp_helo_name=
-o smtp_bind_address= adresip
#-o myhostname=localhost

adresip :smtp inet n – – – – smtpd -o myhostname= DOMENA
-o myhostname= DOMENA
-o syslog_name= DOMENA
-o smtp_helo_name= DOMENA
-o smtp_bind_address= adresip
#-o myhostname=localhost

adresip :smtp inet n – – – – smtpd -o myhostname= DOMENA
-o myhostname= DOMENA
-o syslog_name= DOMENA
-o smtp_helo_name= DOMENA
-o smtp_bind_address= adresip  adresip
#-o myhostname=localhost

smtp2-out unix – – n – – smtp
-o smtp_bind_address= adresip
-o smtp_helo_name= DOMENA l
-o syslog_name= DOMENA

smtp3-out unix – – n – – smtp
-o smtp_bind_address= adresip
-o smtp_helo_name=DOMENA
-o syslog_name= DOMENA

smtp4-out unix – – n – – smtp
-o smtp_bind_address= adresip
-o smtp_helo_name= DOMENA
-o syslog_name= DOMENA

 

2.) /etc/postfix/main.cf

Dodajemy:

sender_dependent_default_transport_maps = hash:/etc/postfix/sender_transport

 

3.) Tworzymy plik: /etc/postfix/sender_transport

# Adresy IP
@smtp2.domena.pl  smtp2-out:
@smtp3.domena.pl   smtp3-out:
@smtp4.domena.pl   smtp4-out:

4.) Wydajemy komende:

postmap hash:/etc/postfix/sender_transport

 

5.) Przeładowanie postfix:

service postfix reload

 

Gotowe,

Dodaj komentarz