HOWTO: Konfiuracja rsync – backup systemu

Konfiguracja backupu systemu za pomocą rsync:

Pierwsze co wykonujemy to dodanie funkcjonalności łączenia się z ssh zewnętrznego serwera bez wpisywania hasła ( dodanie swojego klucza ),

1.) Wpisujemy w terminalu:

ssh-keygen
ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub root@zdalny-host

 

Sprawdzamy poprawność:

ssh root@zdalny-host ( powinniśmy się zalogować bez wpisywania hasła ),

2.) Instalujemy rsync

apt-get install rsync ( lub rsnapshot – ciekawa aplikacja ),

3.) Uruchamiamy aplikacje rsync:

rsync -avhrz –progress -e ssh root@zdalny-host:/ /home/kopia-zapasowa/ –exclude=/proc

* podaną komenda warto dodać do crona, a zrobić to mozemy poprzez dodanie wpisu, wpisujemy:
W terminalu:
crontab -e
* * * * *  rsync -avhrz –progress -e ssh root@zdalny-host:/ /home/kopia-zapasowa/ –exclude=/proc

 

Dodaj komentarz