Problem podczas operacji importu poczty do OFFICE365 ( migracja IMAP do O365 EXCHANGE )

W trakcie importu kont pocztowych od innego dostawcy do O365 pojawił się problem z synchronizacją wiadomości. Prawdopodobnie wynikało to z powodu przerwania migracji i rozpoczęcia jej ponownie.

W tle niestety przez okres 24-48h trzymana jest sesja importu, by ją przerwać należy wydać polecenie: remove-syncrequest ( z poziomu powershell ).

Komunikat błędu:

Błąd: UserAlreadyBeingMigratedException: Użytkownik „xxxx” ma już oczekujące żądanie. Usuń istniejące żądanie i wznów bieżącą partię lub uruchom nową partię dla tego użytkownika. –> Name must be unique per owning mailbox. There‎’s already a request with the name ‎’IMAP:xxxx‎’ owned by mailbox ‎’EURP195A003.PROD.OUTLOOK.COM/Microsoft Exchange Hosted Organizations/standodostep.onmicrosoft.com/xxxx’.

Rozwiązanie:

remove-syncrequest -identity „xxx”

Dodaj komentarz