Instalacja wsparcia dla MSSQL w DIRECTADMIN

W celu instalacji wsparcia MSSQL dla DIRECTADMIN należy przeprowadzić poniższą konfiguracje. Została sprawdzona dla systemu CENTOS 7 z PHP 7.4

CENTOS 7:


# Instalacja pakietów z strony MICROSOFT:
curl https://packages.microsoft.com/config/rhel/7/prod.repo> /etc/yum.repos.d/mssql-release.repo
yum clean all
yum update -y
ACCEPT_EULA = Y yum install -y msodbcsql mssql-tools unixODBC-devel 

# Instalacja SQLSRV + PDO_SQLSRV
cd /usr/local/src
wget https://pecl.php.net/get/sqlsrv-5.9.0.tgz
tar -zxvf sqlsrv-5.9.0
cd sqlsrv-4.3.0
/usr/local/php74/bin/phpize
./configure --with-php-config=/usr/local/php74/bin/php-config
make
make install

cd /usr/local/src
wget https://pecl.php.net/get/pdo_sqlsrv-5.9.0.tgz
tar -zxvf pdo_sqlsrv-5.9.0
cd pdo_sqlsrv-5.9.0
/usr/local/php74/bin/phpize
./configure --with-php-config=/usr/local/php74/bin/php-config
make
make install

# Następnie do pliku konfiguracji php.ini dodajemy odpowiednie rozszerzenia
# /usr/local/php74/lib/php.ini
# extension = pdo_sqlsrv.so 
# extension = sqlsrv.so

Kolejnym krokiem jest instalacja pakietu freetds oraz jego komplikacja.

wget ftp://ftp.freetds.org/pub/freetds/stable/freetds-1.1.15.tar.gz
tar -xvzf freetds-1.1.15.tar.gz
cd freetds-1.1.15 
./configure --prefix = / usr / local / freetds 
make 
make install

Dodajemy następnie odpowiednie rozszerzenie do custombuild php celem jego komplikacji w Directadmin.

cd / usr / local / directadmin / custombuild 
./build used_configs | grep configure.php
# wsparcie: https://help.directadmin.com/item.php?id=252
# w pliku /usr/local/directadmin/custombuild/custom/php/configure.php74 dodajemy --with-mssql = / usr / local / freetds \ oraz:

cd / usr / local / directadmin / custombuild 
./build clean 
./build update n 
./build php n

Po wykonaniu powyższych poleceń mamy dostęp do pdo_sqlsrv.

Dodaj komentarz